8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 22/04/2020 (30/3 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
chủ nhật, 19/04
thứ hai, 20/04
thứ ba, 21/04
thứ tư, 22/04
thứ năm, 23/04
thứ sáu, 24/04
thứ bảy, 25/04
VN
VN 1650 (G-Phổ thông)
13:50
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:40
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (I_Eco)
12:00
TBB
1h40p
Bay thẳng
13:40
HAN
860.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (E-Siêu tiết kiệm)
13:50
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:40
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:50
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:40
HAN
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:50
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:40
HAN
2.599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (V_SBoss)
12:00
TBB
1h40p
Bay thẳng
13:40
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (D-Th/gia tiết kiệm)
13:50
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:40
HAN
3.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (C-Th/gia linh hoạt)
13:50
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:40
HAN
3.799.000 ₫
+10 điểm