9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 24/04/2020 (2/4 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
thứ ba, 21/04
thứ tư, 22/04
thứ năm, 23/04
thứ sáu, 24/04
thứ bảy, 25/04
chủ nhật, 26/04
thứ hai, 27/04
VJ
VJ448 (E_Promo)
12:00
TBB
1h40p
Bay thẳng
13:40
HAN
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
13:55
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:45
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (E-Siêu tiết kiệm)
13:55
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:45
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (Z_Eco)
12:00
TBB
1h40p
Bay thẳng
13:40
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:55
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:45
HAN
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:55
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:45
HAN
2.499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (Z_Eco)
12:00
TBB
1h40p
Bay thẳng
13:40
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (D-Th/gia tiết kiệm)
13:55
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:45
HAN
3.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (C-Th/gia linh hoạt)
13:55
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:45
HAN
3.799.000 ₫
+10 điểm