9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 07/05/2020 (15/4 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
thứ hai, 04/05
thứ ba, 05/05
thứ tư, 06/05
thứ năm, 07/05
thứ sáu, 08/05
thứ bảy, 09/05
chủ nhật, 10/05
VJ
VJ448 (E_Promo)
13:25
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:05
HAN
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
09:15
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:05
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (E-Siêu tiết kiệm)
09:15
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:05
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (Z_Eco)
13:25
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:05
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:15
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:05
HAN
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:15
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:05
HAN
2.499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (V_SBoss)
13:25
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:05
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (D-Th/gia tiết kiệm)
09:15
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:05
HAN
3.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (C-Th/gia linh hoạt)
09:15
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:05
HAN
3.799.000 ₫
+10 điểm