12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 11/05/2020 (19/4 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
thứ sáu, 08/05
thứ bảy, 09/05
chủ nhật, 10/05
thứ hai, 11/05
thứ ba, 12/05
thứ tư, 13/05
thứ năm, 14/05
VJ
VJ448 (A_Promo)
12:00
TBB
1h40p
Bay thẳng
13:40
HAN
169.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1714 (Bamboo Eco)
15:35
TBB
1h35p
Bay thẳng
17:10
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (Z_Eco)
12:00
TBB
1h40p
Bay thẳng
13:40
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1714 (Bamboo Plus)
15:35
TBB
1h35p
Bay thẳng
17:10
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (P-Siêu tiết kiệm)
09:15
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:05
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (E-Siêu tiết kiệm)
09:15
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:05
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:15
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:05
HAN
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:15
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:05
HAN
2.599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (V_SBoss)
12:00
TBB
1h40p
Bay thẳng
13:40
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (D-Th/gia tiết kiệm)
09:15
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:05
HAN
3.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (C-Th/gia linh hoạt)
09:15
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:05
HAN
3.799.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1714 (Bamboo Business)
15:35
TBB
1h35p
Bay thẳng
17:10
HAN
4.300.000 ₫
+10 điểm