11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 17/05/2020 (25/4 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
thứ năm, 14/05
thứ sáu, 15/05
thứ bảy, 16/05
chủ nhật, 17/05
thứ hai, 18/05
thứ ba, 19/05
thứ tư, 20/05
VJ
VJ448 (A_Promo)
12:00
TBB
1h40p
Bay thẳng
13:40
HAN
50.700 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
09:15
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:05
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (E-Siêu tiết kiệm)
09:15
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:05
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (Z_Eco)
12:00
TBB
1h40p
Bay thẳng
13:40
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1714 (Bamboo Plus)
15:35
TBB
1h35p
Bay thẳng
17:10
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:15
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:05
HAN
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:15
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:05
HAN
2.499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (V_SBoss)
12:00
TBB
1h40p
Bay thẳng
13:40
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (D-Th/gia tiết kiệm)
09:15
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:05
HAN
3.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (C-Th/gia linh hoạt)
09:15
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:05
HAN
3.799.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1714 (Bamboo Business)
15:35
TBB
1h35p
Bay thẳng
17:10
HAN
4.300.000 ₫
+10 điểm