9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 01/06/2020 (10/4 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
thứ sáu, 29/05
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
VJ
VJ448 (A_Promo)
12:00
TBB
1h40p
Bay thẳng
13:40
HAN
169.000 ₫
+10 điểm
BL
BL435 (S)
15:50
TBB
6h10p
1 điểm dừng
22:00
HAN
476.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (Z_Eco)
12:00
TBB
1h40p
Bay thẳng
13:40
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
BL
BL435 (S)
15:50
TBB
7h35p
1 điểm dừng
23:25
HAN
655.000 ₫
+10 điểm
BL
BL435 (S)
15:50
TBB
8h30p
1 điểm dừng
00:20
HAN
1.485.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:50
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:40
HAN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:50
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:40
HAN
2.599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (V_SBoss)
12:00
TBB
1h40p
Bay thẳng
13:40
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (J-Th/gia linh hoạt)
13:50
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:40
HAN
4.099.000 ₫
+10 điểm