8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 04/07/2020 (14/5 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
BL
BL435 (S)
15:50
TBB
8h35p
1 điểm dừng
00:25
HAN
755.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (B_Eco)
09:10
TBB
1h40p
Bay thẳng
10:50
HAN
970.000 ₫
+10 điểm
BL
BL435 (S)
15:50
TBB
6h10p
1 điểm dừng
22:00
HAN
1.055.000 ₫
+10 điểm
BL
BL435 (S)
15:50
TBB
7h35p
1 điểm dừng
23:25
HAN
1.055.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:50
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:40
HAN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:50
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:40
HAN
2.599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (V_SBoss)
09:10
TBB
1h40p
Bay thẳng
10:50
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (J-Th/gia linh hoạt)
13:50
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:40
HAN
4.099.000 ₫
+10 điểm