16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 20/07/2020 (30/5 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
VJ
VJ446 (I_Eco)
11:05
TBB
1h40p
Bay thẳng
12:45
HAN
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:35
HAN
1.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1652 (K-P/thông tiết kiệm)
15:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
17:35
HAN
2.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (S-P/thông linh hoạt)
09:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:35
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (S-P/thông linh hoạt)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1652 (S-P/thông linh hoạt)
15:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
17:35
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (S_Eco)
14:10
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:50
HAN
2.575.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (V_SBoss)
14:10
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:50
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (V_SBoss)
11:05
TBB
1h40p
Bay thẳng
12:45
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (I-Phổ thông)
09:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:35
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (I-Phổ thông)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1652 (I-Phổ thông)
15:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
17:35
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (C-Th/gia linh hoạt)
09:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:35
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (C-Th/gia linh hoạt)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1652 (C-Th/gia linh hoạt)
15:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
17:35
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm