9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 21/07/2020 (1/6 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
VJ
VJ446 (J_Eco)
16:45
TBB
1h40p
Bay thẳng
18:25
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
1.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (Q-P/thông tiết kiệm)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
1.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1652 (Q-P/thông tiết kiệm)
15:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
17:25
HAN
1.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (S-P/thông linh hoạt)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (S-P/thông linh hoạt)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1652 (S-P/thông linh hoạt)
15:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
17:25
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (V_SBoss)
16:45
TBB
1h40p
Bay thẳng
18:25
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (J-Th/gia linh hoạt)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
4.229.000 ₫
+10 điểm