15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 26/07/2020 (6/6 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
BL
BL435 (Starter)
15:50
TBB
6h10p
1 điểm dừng
22:00
HAN
1.415.000 ₫
+10 điểm
BL
BL435-BL794 (Starter Base)
15:50
TBB
8h35p
1 điểm dừng
00:25
HAN
1.415.000 ₫
+10 điểm
BL
BL435-BL786 (Starter Base)
15:50
TBB
6h10p
1 điểm dừng
22:00
HAN
1.515.000 ₫
+10 điểm
BL
BL435-BL790 (Starter Base)
15:50
TBB
7h35p
1 điểm dừng
23:25
HAN
1.515.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (O_Eco)
14:10
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:50
HAN
1.879.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (O_Eco)
11:05
TBB
1h40p
Bay thẳng
12:45
HAN
1.879.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (K-P/thông tiết kiệm)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
2.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (H-P/thông tiết kiệm)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
2.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (S-P/thông linh hoạt)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (S-P/thông linh hoạt)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (V_SBoss)
14:10
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:50
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (V_SBoss)
11:05
TBB
1h40p
Bay thẳng
12:45
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (C-Th/gia linh hoạt)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (C-Th/gia linh hoạt)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1652 (C-Th/gia linh hoạt)
17:25
TBB
1h50p
Bay thẳng
19:15
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm