16 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 02/08/2020 (13/6 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
VN
VN1650 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
1.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (Q-P/thông tiết kiệm)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
1.429.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (N_Eco)
14:10
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:50
HAN
1.679.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1652 (K-P/thông tiết kiệm)
15:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
17:25
HAN
2.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (S-P/thông linh hoạt)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1652 (S-P/thông linh hoạt)
15:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
17:25
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (S-P/thông linh hoạt)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (S_Eco)
16:45
TBB
1h40p
Bay thẳng
18:25
HAN
2.575.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (V_SBoss)
14:10
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:50
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (S_Eco)
16:45
TBB
1h40p
Bay thẳng
18:25
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1652 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
17:25
HAN
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (C-Th/gia linh hoạt)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1652 (C-Th/gia linh hoạt)
15:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
17:25
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (C-Th/gia linh hoạt)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm