19 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 10/08/2020 (21/6 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
VN
VN1652 (P-Siêu tiết kiệm)
16:05
TBB
1h50p
Bay thẳng
17:55
HAN
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1652 (E-Siêu tiết kiệm)
16:05
TBB
1h50p
Bay thẳng
17:55
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (W_Eco)
14:00
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:40
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (T-P/thông tiết kiệm)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (U_Eco)
16:45
TBB
1h40p
Bay thẳng
18:25
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1652 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:05
TBB
1h50p
Bay thẳng
17:55
HAN
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:05
TBB
1h50p
Bay thẳng
10:55
HAN
1.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (S-P/thông linh hoạt)
09:05
TBB
1h50p
Bay thẳng
10:55
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1652 (S-P/thông linh hoạt)
16:05
TBB
1h50p
Bay thẳng
17:55
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (S-P/thông linh hoạt)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (V_SBoss)
14:00
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:40
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (V_SBoss)
16:45
TBB
1h40p
Bay thẳng
18:25
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (I-Phổ thông)
09:05
TBB
1h50p
Bay thẳng
10:55
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1652 (I-Phổ thông)
16:05
TBB
1h50p
Bay thẳng
17:55
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (I-Phổ thông)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (C-Th/gia linh hoạt)
09:05
TBB
1h50p
Bay thẳng
10:55
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1652 (C-Th/gia linh hoạt)
16:05
TBB
1h50p
Bay thẳng
17:55
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (C-Th/gia linh hoạt)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm