19 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 15/08/2020 (26/6 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
VJ
VJ446 (W_Eco)
16:45
TBB
1h40p
Bay thẳng
18:25
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7654 (T-P/thông tiết kiệm)
11:30
TBB
1h50p
Bay thẳng
13:20
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (J_Eco)
14:00
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:40
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:05
TBB
1h50p
Bay thẳng
10:55
HAN
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7654 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
TBB
1h50p
Bay thẳng
13:20
HAN
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (S-P/thông linh hoạt)
09:05
TBB
1h50p
Bay thẳng
10:55
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (S-P/thông linh hoạt)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7654 (S-P/thông linh hoạt)
11:30
TBB
1h50p
Bay thẳng
13:20
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (V_SBoss)
14:00
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:40
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ446 (V_SBoss)
16:45
TBB
1h40p
Bay thẳng
18:25
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (I-Phổ thông)
09:05
TBB
1h50p
Bay thẳng
10:55
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1652 (I-Phổ thông)
15:55
TBB
1h50p
Bay thẳng
17:45
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (I-Phổ thông)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7654 (I-Phổ thông)
11:30
TBB
1h50p
Bay thẳng
13:20
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (C-Th/gia linh hoạt)
09:05
TBB
1h50p
Bay thẳng
10:55
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1652 (C-Th/gia linh hoạt)
15:55
TBB
1h50p
Bay thẳng
17:45
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (C-Th/gia linh hoạt)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7654 (C-Th/gia linh hoạt)
11:30
TBB
1h50p
Bay thẳng
13:20
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm