17 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 17/08/2020 (28/6 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
VN
VN1652 (T-P/thông tiết kiệm)
15:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
17:25
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1652 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
17:25
HAN
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
09:40
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:30
HAN
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
1.129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (L_Eco)
14:10
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:50
HAN
1.319.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1714 (Bamboo Plus)
15:35
TBB
1h35p
Bay thẳng
17:10
HAN
1.745.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (S-P/thông linh hoạt)
09:40
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:30
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1652 (S-P/thông linh hoạt)
15:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
17:25
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (S-P/thông linh hoạt)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (V_SBoss)
14:10
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:50
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (I-Phổ thông)
09:40
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:30
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1652 (I-Phổ thông)
15:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
17:25
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (I-Phổ thông)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (C-Th/gia linh hoạt)
09:40
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:30
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1652 (C-Th/gia linh hoạt)
15:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
17:25
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (C-Th/gia linh hoạt)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1714 (Bamboo Business)
15:35
TBB
1h35p
Bay thẳng
17:10
HAN
4.750.000 ₫
+10 điểm