12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 19/08/2020 (1/7 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
BL
BL435-BL786 (Starter Base_Promo)
15:50
TBB
6h10p
1 điểm dừng
22:00
HAN
287.020 ₫
+10 điểm
BL
BL435-BL790 (Starter Base_Promo)
15:50
TBB
7h35p
1 điểm dừng
23:25
HAN
287.020 ₫
+10 điểm
BL
BL435-BL794 (Starter Base_Promo)
15:50
TBB
8h35p
1 điểm dừng
00:25
HAN
287.020 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (U_Eco)
13:25
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:05
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1714 (Bamboo Plus)
15:35
TBB
1h35p
Bay thẳng
17:10
HAN
980.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
09:15
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:05
HAN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:15
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:05
HAN
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:15
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:05
HAN
2.599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (V_SBoss)
13:25
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:05
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (D-Th/gia tiết kiệm)
09:15
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:05
HAN
3.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (C-Th/gia linh hoạt)
09:15
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:05
HAN
3.799.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1714 (Bamboo Business)
15:35
TBB
1h35p
Bay thẳng
17:10
HAN
4.750.000 ₫
+10 điểm