17 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 19/08/2020 (1/7 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
VJ
VJ448 (A_Promo)
14:10
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:50
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (Z_Eco)
14:10
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:50
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (E-Siêu tiết kiệm)
09:05
TBB
1h50p
Bay thẳng
10:55
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (E-Siêu tiết kiệm)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:05
TBB
1h50p
Bay thẳng
10:55
HAN
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1714 (Bamboo Plus)
15:35
TBB
1h35p
Bay thẳng
17:10
HAN
980.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (S-P/thông linh hoạt)
09:05
TBB
1h50p
Bay thẳng
10:55
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (S-P/thông linh hoạt)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (V_SBoss)
14:10
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:50
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (I-Phổ thông)
09:05
TBB
1h50p
Bay thẳng
10:55
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1652 (I-Phổ thông)
15:55
TBB
1h50p
Bay thẳng
17:45
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (I-Phổ thông)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (C-Th/gia linh hoạt)
09:05
TBB
1h50p
Bay thẳng
10:55
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1652 (C-Th/gia linh hoạt)
15:55
TBB
1h50p
Bay thẳng
17:45
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (C-Th/gia linh hoạt)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1714 (Bamboo Business)
15:35
TBB
1h35p
Bay thẳng
17:10
HAN
4.750.000 ₫
+10 điểm