7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 21/08/2020 (3/7 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
VN
VN1650 (T-P/thông tiết kiệm)
09:15
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:05
HAN
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (U_Eco)
13:25
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:05
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:15
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:05
HAN
819.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (S-P/thông linh hoạt)
09:15
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:05
HAN
2.519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (V_SBoss)
13:25
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:05
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (I-Phổ thông)
09:15
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:05
HAN
3.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (C-Th/gia linh hoạt)
09:15
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:05
HAN
3.819.000 ₫
+10 điểm