17 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 24/08/2020 (6/7 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
VJ
VJ448 (Z_Eco)
14:10
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:50
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (T-P/thông tiết kiệm)
09:05
TBB
1h50p
Bay thẳng
10:55
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (T-P/thông tiết kiệm)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:05
TBB
1h50p
Bay thẳng
10:55
HAN
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1714 (Bamboo Plus)
15:35
TBB
1h35p
Bay thẳng
17:10
HAN
1.200.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (S-P/thông linh hoạt)
09:05
TBB
1h50p
Bay thẳng
10:55
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (S-P/thông linh hoạt)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1652 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:55
TBB
1h50p
Bay thẳng
17:45
HAN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (V_SBoss)
14:10
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:50
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (I-Phổ thông)
09:05
TBB
1h50p
Bay thẳng
10:55
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1652 (I-Phổ thông)
15:55
TBB
1h50p
Bay thẳng
17:45
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (I-Phổ thông)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (C-Th/gia linh hoạt)
09:05
TBB
1h50p
Bay thẳng
10:55
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1652 (C-Th/gia linh hoạt)
15:55
TBB
1h50p
Bay thẳng
17:45
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (C-Th/gia linh hoạt)
13:45
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:35
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1714 (Bamboo Business)
15:35
TBB
1h35p
Bay thẳng
17:10
HAN
4.750.000 ₫
+10 điểm