5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 04/09/2020 (17/7 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
thứ sáu, 04/09
thứ bảy, 05/09
chủ nhật, 06/09
thứ hai, 07/09
VJ
VJ448 (W_Eco)
13:25
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:05
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
BL
BL435-BL786 (Starter Base)
15:50
TBB
6h10p
1 điểm dừng
22:00
HAN
2.075.000 ₫
+10 điểm
BL
BL435-BL790 (Starter Base)
15:50
TBB
7h35p
1 điểm dừng
23:25
HAN
2.075.000 ₫
+10 điểm
BL
BL435-BL794 (Starter Base)
15:50
TBB
8h35p
1 điểm dừng
00:25
HAN
2.075.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (W_Eco)
13:25
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:05
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm