7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 18/09/2020 (2/8 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
thứ ba, 15/09
thứ tư, 16/09
thứ năm, 17/09
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
VJ
VJ448 (E_Promo)
13:25
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:05
HAN
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (A)
09:15
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:05
HAN
219.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (Z_Eco)
13:25
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:05
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
BL
BL435-BL794 (Starter Base_Promo)
15:50
TBB
8h35p
1 điểm dừng
00:25
HAN
797.020 ₫
+10 điểm
BL
BL435-BL786 (Starter Base_Promo)
15:50
TBB
6h10p
1 điểm dừng
22:00
HAN
897.020 ₫
+10 điểm
BL
BL435-BL790 (Starter Base_Promo)
15:50
TBB
7h35p
1 điểm dừng
23:25
HAN
897.020 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (V_SBoss)
13:25
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:05
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm