6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/10/2020 (9/9 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
VJ
VJ448 (E_Promo)
10:30
TBB
1h40p
Bay thẳng
12:10
HAN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (Z_Eco)
10:30
TBB
1h40p
Bay thẳng
12:10
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (L-P/thông tiết kiệm)
13:50
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:40
HAN
1.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:50
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:40
HAN
2.599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (V_SBoss)
10:30
TBB
1h40p
Bay thẳng
12:10
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (C-Th/gia linh hoạt)
13:50
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:40
HAN
3.799.000 ₫
+10 điểm