11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 22/01/2021 (10/12 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
thứ hai, 25/01
VJ
VJ448 (E_Eco)
10:45
TBB
1h40p
Bay thẳng
12:25
HAN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (A-Siêu tiết kiệm)
14:50
TBB
1h50p
Bay thẳng
16:40
HAN
109.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1262 (ECONOMYSAVER)
11:30
TBB
1h40p
Bay thẳng
13:10
HAN
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (E-Siêu tiết kiệm)
14:50
TBB
1h50p
Bay thẳng
16:40
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (A_Deluxe)
10:45
TBB
1h40p
Bay thẳng
12:25
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (K-P/thông tiết kiệm)
14:50
TBB
1h50p
Bay thẳng
16:40
HAN
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:50
TBB
1h50p
Bay thẳng
16:40
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1262 (BUSINESSSMART)
11:30
TBB
1h40p
Bay thẳng
13:10
HAN
3.100.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (V_SBoss)
10:45
TBB
1h40p
Bay thẳng
12:25
HAN
3.200.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:50
TBB
1h50p
Bay thẳng
16:40
HAN
3.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (C-Th/gia linh hoạt)
14:50
TBB
1h50p
Bay thẳng
16:40
HAN
3.809.000 ₫
+10 điểm