15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 21/09/2020 (5/8 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
VJ
VJ448 (A_Promo)
14:10
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:50
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (A-Siêu tiết kiệm)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (P-Siêu tiết kiệm)
13:30
TBB
1h45p
Bay thẳng
15:15
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (E-Siêu tiết kiệm)
13:30
TBB
1h45p
Bay thẳng
15:15
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (Z_Eco)
14:10
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:50
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (E-Siêu tiết kiệm)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:30
TBB
1h45p
Bay thẳng
15:15
HAN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (S-P/thông linh hoạt)
13:30
TBB
1h45p
Bay thẳng
15:15
HAN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (S-P/thông linh hoạt)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (V_SBoss)
14:10
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:50
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (I-Phổ thông)
13:30
TBB
1h45p
Bay thẳng
15:15
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (I-Phổ thông)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (C-Th/gia linh hoạt)
13:30
TBB
1h45p
Bay thẳng
15:15
HAN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (C-Th/gia linh hoạt)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm