5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 18/10/2021 (13/9 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
thứ sáu, 15/10
thứ bảy, 16/10
chủ nhật, 17/10
thứ hai, 18/10
thứ ba, 19/10
thứ tư, 20/10
thứ năm, 21/10
VN
VN1650 (A-Siêu tiết kiệm)
14:30
TBB
1h50p
Bay thẳng
16:20
HAN
98.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (E-Siêu tiết kiệm)
14:30
TBB
1h50p
Bay thẳng
16:20
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (K-P/thông tiết kiệm)
14:30
TBB
1h50p
Bay thẳng
16:20
HAN
2.019.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
TBB
1h50p
Bay thẳng
16:20
HAN
2.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (C-Th/gia linh hoạt)
14:30
TBB
1h50p
Bay thẳng
16:20
HAN
3.819.000 ₫
+10 điểm