11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 26/09/2020 (10/8 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
VJ
VJ448 (E_Promo)
13:25
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:05
HAN
89.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (Z_Eco)
13:25
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:05
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (T-P/thông tiết kiệm)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (L-P/thông tiết kiệm)
13:40
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:30
HAN
1.729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (S-P/thông linh hoạt)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (S-P/thông linh hoạt)
13:40
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:30
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (Z_Eco)
13:25
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:05
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (I-Phổ thông)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (C-Th/gia linh hoạt)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (C-Th/gia linh hoạt)
13:40
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:30
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm