10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 28/02/2021 (17/1 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
thứ năm, 25/02
thứ sáu, 26/02
thứ bảy, 27/02
chủ nhật, 28/02
thứ hai, 01/03
thứ ba, 02/03
thứ tư, 03/03
VN
VN1650 (A-Siêu tiết kiệm)
14:50
TBB
1h50p
Bay thẳng
16:40
HAN
88.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (A_Eco)
10:45
TBB
1h40p
Bay thẳng
12:25
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1262 (ECONOMYSAVER)
07:55
TBB
1h45p
Bay thẳng
09:40
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (E-Siêu tiết kiệm)
14:50
TBB
1h50p
Bay thẳng
16:40
HAN
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (A_Deluxe)
10:45
TBB
1h40p
Bay thẳng
12:25
HAN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (K-P/thông tiết kiệm)
14:50
TBB
1h50p
Bay thẳng
16:40
HAN
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:50
TBB
1h50p
Bay thẳng
16:40
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1262 (BUSINESSSMART)
07:55
TBB
1h45p
Bay thẳng
09:40
HAN
3.100.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (Y_SBoss)
10:45
TBB
1h40p
Bay thẳng
12:25
HAN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (C-Th/gia linh hoạt)
14:50
TBB
1h50p
Bay thẳng
16:40
HAN
3.809.000 ₫
+10 điểm