5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 22/10/2021 (17/9 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
thứ ba, 19/10
thứ tư, 20/10
thứ năm, 21/10
thứ sáu, 22/10
thứ bảy, 23/10
chủ nhật, 24/10
thứ hai, 25/10
VJ
VJ448 (E_Eco)
13:20
TBB
1h35p
Bay thẳng
14:55
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1262 (ECONOMYSAVER)
08:40
TBB
1h45p
Bay thẳng
10:25
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (Z_Deluxe)
13:20
TBB
1h35p
Bay thẳng
14:55
HAN
999.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1262 (BUSINESSSMART)
08:40
TBB
1h45p
Bay thẳng
10:25
HAN
3.100.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (V_SBoss)
13:20
TBB
1h35p
Bay thẳng
14:55
HAN
3.210.000 ₫
+10 điểm