22 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 07/06/2020 (16/4 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
VN
VN 1650 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (T-P/thông tiết kiệm)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
499.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 435 (Starter-Base)
15:50
TBB
6h10p
1 điểm dừng
22:00
HAN
744.000 ₫
+10 điểm
BL
BL435 (Starter-Base)
15:50
TBB
6h10p
1 điểm dừng
22:00
HAN
744.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
809.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1714 (Bamboo Plus)
15:35
TBB
1h35p
Bay thẳng
17:10
HAN
980.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (L_Eco)
13:30
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:10
HAN
1.319.000 ₫
+10 điểm
BL
BL435-BL794 (Starter Base)
15:50
TBB
8h35p
1 điểm dừng
00:25
HAN
1.325.000 ₫
+10 điểm
BL
BL435-BL786 (Starter Base)
15:50
TBB
6h10p
1 điểm dừng
22:00
HAN
1.425.000 ₫
+10 điểm
BL
BL435-BL790 (Starter Base)
15:50
TBB
7h35p
1 điểm dừng
23:25
HAN
1.425.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (L-P/thông tiết kiệm)
17:55
TBB
1h45p
Bay thẳng
19:40
HAN
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (S-P/thông linh hoạt)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (S-P/thông linh hoạt)
17:55
TBB
1h45p
Bay thẳng
19:40
HAN
2.599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (V_SBoss)
13:30
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:10
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
17:55
TBB
1h45p
Bay thẳng
19:40
HAN
3.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (D-Th/gia tiết kiệm)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
3.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (C-Th/gia linh hoạt)
17:55
TBB
1h45p
Bay thẳng
19:40
HAN
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1650 (C-Th/gia linh hoạt)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (C-Th/gia linh hoạt)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
3.809.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1714 (Bamboo Business)
15:35
TBB
1h35p
Bay thẳng
17:10
HAN
4.750.000 ₫
+10 điểm