13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 01/10/2020 (15/8 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
VJ
VJ448 (E_Promo)
13:25
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:05
HAN
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (G-Siêu tiết kiệm)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
119.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (Z_Eco)
13:25
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:05
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (E-Siêu tiết kiệm)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:40
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:30
HAN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (S-P/thông linh hoạt)
13:40
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:30
HAN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (S-P/thông linh hoạt)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (Z_Eco)
13:25
TBB
1h40p
Bay thẳng
15:05
HAN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (I-Phổ thông)
13:40
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:30
HAN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (I-Phổ thông)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7650 (C-Th/gia linh hoạt)
13:40
TBB
1h50p
Bay thẳng
15:30
HAN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (C-Th/gia linh hoạt)
09:35
TBB
1h50p
Bay thẳng
11:25
HAN
3.829.000 ₫
+10 điểm