10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 17/09/2021 (11/8 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
thứ ba, 14/09
thứ tư, 15/09
thứ năm, 16/09
thứ sáu, 17/09
thứ bảy, 18/09
chủ nhật, 19/09
thứ hai, 20/09
VJ
VJ448 (E_Eco)
13:20
TBB
1h35p
Bay thẳng
14:55
HAN
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1262 (ECONOMYSAVER)
08:40
TBB
1h45p
Bay thẳng
10:25
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (E-Siêu tiết kiệm)
14:30
TBB
1h50p
Bay thẳng
16:20
HAN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (Z_Deluxe)
13:20
TBB
1h35p
Bay thẳng
14:55
HAN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (K-P/thông tiết kiệm)
14:30
TBB
1h50p
Bay thẳng
16:20
HAN
1.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
TBB
1h50p
Bay thẳng
16:20
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (I-Phổ thông)
14:30
TBB
1h50p
Bay thẳng
16:20
HAN
2.970.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1262 (BUSINESSSMART)
08:40
TBB
1h45p
Bay thẳng
10:25
HAN
3.100.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (V_SBoss)
13:20
TBB
1h35p
Bay thẳng
14:55
HAN
3.210.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (C-Th/gia linh hoạt)
14:30
TBB
1h50p
Bay thẳng
16:20
HAN
3.420.000 ₫
+10 điểm