6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 11/04/2021 (30/2 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
thứ năm, 08/04
thứ sáu, 09/04
thứ bảy, 10/04
chủ nhật, 11/04
thứ hai, 12/04
thứ ba, 13/04
thứ tư, 14/04
QH
QH1262 (ECONOMYSAVER)
08:40
TBB
1h45p
Bay thẳng
10:25
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (R_Eco)
13:20
TBB
1h35p
Bay thẳng
14:55
HAN
2.339.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
TBB
1h50p
Bay thẳng
16:20
HAN
2.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1262 (BUSINESSSMART)
08:40
TBB
1h45p
Bay thẳng
10:25
HAN
2.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ448 (Y_SBoss)
13:20
TBB
1h35p
Bay thẳng
14:55
HAN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1650 (J-Th/gia linh hoạt)
14:30
TBB
1h50p
Bay thẳng
16:20
HAN
4.199.000 ₫
+10 điểm