2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 08/03/2021 (25/1 âm lịch)
Tuy Hòa
Hà Nội
thứ sáu, 05/03
thứ bảy, 06/03
chủ nhật, 07/03
thứ hai, 08/03
thứ ba, 09/03
thứ tư, 10/03
thứ năm, 11/03
QH
QH1262 (ECONOMYSAVER)
10:10
TBB
1h40p
Bay thẳng
11:50
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1262 (BUSINESSSMART)
10:10
TBB
1h40p
Bay thẳng
11:50
HAN
3.100.000 ₫
+10 điểm