15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 04/08/2020 (15/6 âm lịch)
Tuy Hòa
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
VN
VN1663 (E-Siêu tiết kiệm)
08:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
10:00
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (I_Eco)
07:45
TBB
1h05p
Bay thẳng
08:50
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ209 (B_Eco)
15:45
TBB
1h10p
Bay thẳng
16:55
SGN
479.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1661 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
TBB
1h10p
Bay thẳng
13:10
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1663 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
10:00
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4749 (E-Siêu tiết kiệm)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4749 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1661 (S-P/thông linh hoạt)
12:00
TBB
1h10p
Bay thẳng
13:10
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1663 (S-P/thông linh hoạt)
08:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
10:00
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4749 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (I_Eco)
07:45
TBB
1h05p
Bay thẳng
08:50
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ209 (B_Eco)
15:45
TBB
1h10p
Bay thẳng
16:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1663 (I-Phổ thông)
08:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
10:00
SGN
1.729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1661 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
TBB
1h10p
Bay thẳng
13:10
SGN
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1663 (C-Th/gia linh hoạt)
08:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
10:00
SGN
2.229.000 ₫
+10 điểm