3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 30/05/2020 (8/4 âm lịch)
Tuy Hòa
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
VJ
VJ207 (U_Eco)
07:50
TBB
1h05p
Bay thẳng
08:55
SGN
239.000 ₫
+10 điểm
BL
BL435 (Starter Base)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (U_Eco)
07:50
TBB
1h05p
Bay thẳng
08:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm