15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 09/08/2020 (20/6 âm lịch)
Tuy Hòa
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
VJ
VJ207 (J_Eco)
07:55
TBB
1h05p
Bay thẳng
09:00
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1661 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
TBB
1h10p
Bay thẳng
12:40
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1663 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:55
TBB
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4749 (E-Siêu tiết kiệm)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ209 (N_Eco)
16:20
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:30
SGN
879.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4749 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1661 (S-P/thông linh hoạt)
11:30
TBB
1h10p
Bay thẳng
12:40
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1663 (S-P/thông linh hoạt)
08:55
TBB
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4749 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (Y_SBoss)
07:55
TBB
1h05p
Bay thẳng
09:00
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ209 (Y_SBoss)
16:20
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:30
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1661 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:30
TBB
1h10p
Bay thẳng
12:40
SGN
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1663 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:55
TBB
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1661 (C-Th/gia linh hoạt)
11:30
TBB
1h10p
Bay thẳng
12:40
SGN
2.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1663 (C-Th/gia linh hoạt)
08:55
TBB
1h10p
Bay thẳng
10:05
SGN
2.229.000 ₫
+10 điểm