12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 26/05/2020 (4/4 âm lịch)
Tuy Hòa
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 23/05
chủ nhật, 24/05
thứ hai, 25/05
thứ ba, 26/05
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
VN
VN 1661 (P-Siêu tiết kiệm)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (W_Eco)
07:45
TBB
1h10p
Bay thẳng
08:55
SGN
169.000 ₫
+10 điểm
BL
BL435 (Starter Base)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
190.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1661 (E-Siêu tiết kiệm)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1661 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4749 (E-Siêu tiết kiệm)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4749 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1661 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4749 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (Y_SBoss)
07:45
TBB
1h10p
Bay thẳng
08:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1661 (D-Th/gia tiết kiệm)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1661 (C-Th/gia linh hoạt)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm