6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 02/06/2020 (11/4 âm lịch)
Tuy Hòa
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
VJ
VJ209 (E_Promo)
16:40
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:50
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
BL
BL435 (Starter)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
90.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ209 (Z_Eco)
16:40
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (W_Eco)
07:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
09:00
SGN
169.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (Y_SBoss)
07:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
09:00
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ209 (Y_SBoss)
16:40
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:50
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm