8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 01/07/2020 (11/5 âm lịch)
Tuy Hòa
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 28/06
thứ hai, 29/06
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
VJ
VJ207 (E_Promo)
07:45
TBB
1h10p
Bay thẳng
08:55
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ209 (E_Promo)
16:40
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:50
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (Z_Eco)
07:45
TBB
1h10p
Bay thẳng
08:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ209 (Z_Eco)
16:40
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
BL
BL435 (Starter Base)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1661 (L)
17:40
TBB
1h10p
Bay thẳng
18:50
SGN
809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (Y_SBoss)
07:45
TBB
1h10p
Bay thẳng
08:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ209 (Y_SBoss)
16:40
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:50
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm