14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 05/07/2020 (15/5 âm lịch)
Tuy Hòa
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
VJ
VJ207 (W_Eco)
07:45
TBB
1h10p
Bay thẳng
08:55
SGN
169.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ209 (I_Eco)
16:40
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:50
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
BL
BL435 (Starter)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
630.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4749 (E-Siêu tiết kiệm)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1661 (L-P/thông tiết kiệm)
12:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1661 (L-P/thông tiết kiệm)
17:40
TBB
1h10p
Bay thẳng
18:50
SGN
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4749 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1661 (S-P/thông linh hoạt)
12:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1661 (S-P/thông linh hoạt)
17:40
TBB
1h10p
Bay thẳng
18:50
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4749 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (Y_SBoss)
07:45
TBB
1h10p
Bay thẳng
08:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ209 (Y_SBoss)
16:40
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:50
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1661 (C-Th/gia linh hoạt)
12:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1661 (C-Th/gia linh hoạt)
17:40
TBB
1h10p
Bay thẳng
18:50
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm