6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 06/07/2020 (16/5 âm lịch)
Tuy Hòa
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
VJ
VJ207 (W_Eco)
07:45
TBB
1h10p
Bay thẳng
08:55
SGN
169.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ209 (U_Eco)
16:40
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:50
SGN
239.000 ₫
+10 điểm
BL
BL435 (Starter)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
550.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1661 (L)
17:40
TBB
1h10p
Bay thẳng
18:50
SGN
809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (Y_SBoss)
07:45
TBB
1h10p
Bay thẳng
08:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ209 (Y_SBoss)
16:40
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:50
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm