6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 20/07/2020 (30/5 âm lịch)
Tuy Hòa
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
VJ
VJ207 (U_Eco)
07:45
TBB
1h10p
Bay thẳng
08:55
SGN
239.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ209 (U_Eco)
16:40
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:50
SGN
239.000 ₫
+10 điểm
BL
BL435 (Starter Base)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
450.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1661 (L)
12:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (Y_SBoss)
07:45
TBB
1h10p
Bay thẳng
08:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ209 (Y_SBoss)
16:40
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:50
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm