8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 25/07/2020 (5/6 âm lịch)
Tuy Hòa
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
VN
VN 4749 (E-Siêu tiết kiệm)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (J_Eco)
07:45
TBB
1h10p
Bay thẳng
08:55
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ209 (J_Eco)
16:40
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:50
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
BL
BL435 (Starter-Base)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
450.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4749 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4749 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (J_Eco)
07:45
TBB
1h10p
Bay thẳng
08:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ209 (J_Eco)
16:40
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:50
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm