5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 28/07/2020 (8/6 âm lịch)
Tuy Hòa
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
BL
BL435 (Starter Base)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
190.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (J_Eco)
07:45
TBB
1h10p
Bay thẳng
08:55
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ209 (J_Eco)
16:40
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:50
SGN
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (J_Eco)
07:45
TBB
1h10p
Bay thẳng
08:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ209 (J_Eco)
16:40
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:50
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm