6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 04/10/2020 (18/8 âm lịch)
Tuy Hòa
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
VJ
VJ207 (W_Eco)
08:15
TBB
1h10p
Bay thẳng
09:25
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4749 (E-Siêu tiết kiệm)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
BL
BL435 (Starter Base)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
450.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4749 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4749 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
1.319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (Y_SBoss)
08:15
TBB
1h10p
Bay thẳng
09:25
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm