6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 05/10/2020 (19/8 âm lịch)
Tuy Hòa
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
thứ năm, 08/10
VJ
VJ207 (A_Promo)
08:15
TBB
1h10p
Bay thẳng
09:25
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (Z_Eco)
08:15
TBB
1h10p
Bay thẳng
09:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4749 (E-Siêu tiết kiệm)
16:00
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:10
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4749 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:10
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4749 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:10
SGN
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (Y_SBoss)
08:15
TBB
1h10p
Bay thẳng
09:25
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm