6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 14/10/2020 (28/8 âm lịch)
Tuy Hòa
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 11/10
thứ hai, 12/10
thứ ba, 13/10
thứ tư, 14/10
thứ năm, 15/10
thứ sáu, 16/10
thứ bảy, 17/10
BL
BL435 (Starter Base_Promo)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
2.020 ₫
+10 điểm
VN
VN 4749 (E-Siêu tiết kiệm)
16:00
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:10
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4749 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:10
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (T_Eco)
07:45
TBB
1h10p
Bay thẳng
08:55
SGN
1.320.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4749 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:10
SGN
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (V_SBoss)
07:45
TBB
1h10p
Bay thẳng
08:55
SGN
1.500.000 ₫
+10 điểm