4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 15/10/2020 (29/8 âm lịch)
Tuy Hòa
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 12/10
thứ ba, 13/10
thứ tư, 14/10
thứ năm, 15/10
thứ sáu, 16/10
thứ bảy, 17/10
chủ nhật, 18/10
BL
BL435 (Starter Base_Promo)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
2.020 ₫
+10 điểm
VN
VN1661 (L)
12:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (T_Eco)
07:45
TBB
1h10p
Bay thẳng
08:55
SGN
1.320.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (V_SBoss)
07:45
TBB
1h10p
Bay thẳng
08:55
SGN
1.500.000 ₫
+10 điểm