7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 16/10/2020 (30/8 âm lịch)
Tuy Hòa
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 13/10
thứ tư, 14/10
thứ năm, 15/10
thứ sáu, 16/10
thứ bảy, 17/10
chủ nhật, 18/10
thứ hai, 19/10
BL
BL435 (Starter Base_Promo)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
2.020 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (A_Promo)
08:15
TBB
1h10p
Bay thẳng
09:25
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (Z_Eco)
08:15
TBB
1h10p
Bay thẳng
09:25
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4749 (E-Siêu tiết kiệm)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4749 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4749 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (Y_SBoss)
08:15
TBB
1h10p
Bay thẳng
09:25
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm