7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 21/10/2020 (5/9 âm lịch)
Tuy Hòa
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 18/10
thứ hai, 19/10
thứ ba, 20/10
thứ tư, 21/10
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
BL
BL435 (Starter-Base)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
90.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4749 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4749 (E-Siêu tiết kiệm)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4749 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4749 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (T_Eco)
07:45
TBB
1h10p
Bay thẳng
08:55
SGN
1.320.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (V_SBoss)
07:45
TBB
1h10p
Bay thẳng
08:55
SGN
1.500.000 ₫
+10 điểm