6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 25/10/2020 (9/9 âm lịch)
Tuy Hòa
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
VJ
VJ207 (A_Promo)
07:45
TBB
1h10p
Bay thẳng
08:55
SGN
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (Z_Eco)
07:45
TBB
1h10p
Bay thẳng
08:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1661 (L-P/thông tiết kiệm)
12:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1661 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (Y_SBoss)
07:45
TBB
1h10p
Bay thẳng
08:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1661 (C-Th/gia linh hoạt)
12:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm