2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 29/10/2020 (13/9 âm lịch)
Tuy Hòa
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
VJ
VJ207 (Z_Eco)
07:45
TBB
1h10p
Bay thẳng
08:55
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (Z_Eco)
07:45
TBB
1h10p
Bay thẳng
08:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm