3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 30/10/2020 (14/9 âm lịch)
Tuy Hòa
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
VN
VN1661 (L)
12:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
14:00
SGN
809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (T_Eco)
07:45
TBB
1h10p
Bay thẳng
08:55
SGN
1.350.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (V_SBoss)
07:45
TBB
1h10p
Bay thẳng
08:55
SGN
1.500.000 ₫
+10 điểm