11 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 21/09/2020 (5/8 âm lịch)
Tuy Hòa
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
VN
VN1661 (A-Siêu tiết kiệm)
12:25
TBB
1h10p
Bay thẳng
13:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (U_Eco)
07:45
TBB
1h10p
Bay thẳng
08:55
SGN
239.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1661 (E-Siêu tiết kiệm)
12:25
TBB
1h10p
Bay thẳng
13:35
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4749 (E-Siêu tiết kiệm)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1661 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:25
TBB
1h10p
Bay thẳng
13:35
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4749 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (U_Deluxe)
07:45
TBB
1h10p
Bay thẳng
08:55
SGN
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1661 (S-P/thông linh hoạt)
12:25
TBB
1h10p
Bay thẳng
13:35
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4749 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1661 (I-Phổ thông)
12:25
TBB
1h10p
Bay thẳng
13:35
SGN
1.709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1661 (C-Th/gia linh hoạt)
12:25
TBB
1h10p
Bay thẳng
13:35
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm