10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 25/01/2021 (13/12 âm lịch)
Tuy Hòa
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
chủ nhật, 24/01
thứ hai, 25/01
thứ ba, 26/01
thứ tư, 27/01
thứ năm, 28/01
QH
QH1563 (ECONOMYSAVER)
18:40
TBB
1h10p
Bay thẳng
19:50
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (E1_Eco)
07:55
TBB
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VN
VN1661 (P-Siêu tiết kiệm)
09:35
TBB
1h10p
Bay thẳng
10:45
SGN
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1661 (E-Siêu tiết kiệm)
09:35
TBB
1h10p
Bay thẳng
10:45
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (A_Deluxe)
07:55
TBB
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1661 (K-P/thông tiết kiệm)
09:35
TBB
1h10p
Bay thẳng
10:45
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1661 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
TBB
1h10p
Bay thẳng
10:45
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1563 (BUSINESSSMART)
18:40
TBB
1h10p
Bay thẳng
19:50
SGN
1.500.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (Y_SBoss)
07:55
TBB
1h10p
Bay thẳng
09:05
SGN
1.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1661 (J-Th/gia linh hoạt)
09:35
TBB
1h10p
Bay thẳng
10:45
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm