9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 27/09/2020 (11/8 âm lịch)
Tuy Hòa
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
VN
VN4749 (E-Siêu tiết kiệm)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (B_Eco)
07:45
TBB
1h10p
Bay thẳng
08:55
SGN
479.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4749 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1661 (Q-P/thông tiết kiệm)
12:25
TBB
1h10p
Bay thẳng
13:35
SGN
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (B_Deluxe)
07:45
TBB
1h10p
Bay thẳng
08:55
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1661 (S-P/thông linh hoạt)
12:25
TBB
1h10p
Bay thẳng
13:35
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4749 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
TBB
1h10p
Bay thẳng
17:00
SGN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ207 (Y_SBoss)
07:45
TBB
1h10p
Bay thẳng
08:55
SGN
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1661 (J-Th/gia linh hoạt)
12:25
TBB
1h10p
Bay thẳng
13:35
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm