39 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 20/01/2021 (8/12 âm lịch)
Thanh Hóa
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
VJ
VJ247 (E1_Eco)
21:45
THD
2h00p
Bay thẳng
23:45
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (E1_Eco)
18:20
THD
2h10p
Bay thẳng
20:30
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ253 (E_Eco)
11:00
THD
1h50p
Bay thẳng
12:50
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ255 (E_Eco)
18:05
THD
2h00p
Bay thẳng
20:05
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (A-Siêu tiết kiệm)
17:00
THD
2h15p
Bay thẳng
19:15
SGN
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (A-Siêu tiết kiệm)
10:10
THD
2h15p
Bay thẳng
12:25
SGN
209.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1173 (ECONOMYSAVER)
16:35
THD
2h00p
Bay thẳng
18:35
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1175 (ECONOMYSAVER)
11:45
THD
2h05p
Bay thẳng
13:50
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (W_Eco)
13:25
THD
2h00p
Bay thẳng
15:25
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (W_Eco)
09:10
THD
2h00p
Bay thẳng
11:10
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (E-Siêu tiết kiệm)
17:00
THD
2h15p
Bay thẳng
19:15
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (E-Siêu tiết kiệm)
13:10
THD
2h15p
Bay thẳng
15:25
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (E-Siêu tiết kiệm)
10:10
THD
2h15p
Bay thẳng
12:25
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (A_Deluxe)
21:45
THD
2h00p
Bay thẳng
23:45
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (A_Deluxe)
18:20
THD
2h10p
Bay thẳng
20:30
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ253 (A_Deluxe)
11:00
THD
1h50p
Bay thẳng
12:50
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ255 (A_Deluxe)
18:05
THD
2h00p
Bay thẳng
20:05
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (W_Deluxe)
13:25
THD
2h00p
Bay thẳng
15:25
SGN
1.109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (W_Deluxe)
09:10
THD
2h00p
Bay thẳng
11:10
SGN
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (K-P/thông tiết kiệm)
17:00
THD
2h15p
Bay thẳng
19:15
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (K-P/thông tiết kiệm)
13:10
THD
2h15p
Bay thẳng
15:25
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (K-P/thông tiết kiệm)
10:10
THD
2h15p
Bay thẳng
12:25
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ249 (T_Eco)
15:55
THD
1h50p
Bay thẳng
17:45
SGN
2.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
THD
2h15p
Bay thẳng
19:15
SGN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
THD
2h15p
Bay thẳng
15:25
SGN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:10
THD
2h15p
Bay thẳng
12:25
SGN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ249 (T_Deluxe)
15:55
THD
1h50p
Bay thẳng
17:45
SGN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ249 (V_SBoss)
15:55
THD
1h50p
Bay thẳng
17:45
SGN
3.200.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1173 (BUSINESSSMART)
16:35
THD
2h00p
Bay thẳng
18:35
SGN
3.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (Y_SBoss)
21:45
THD
2h00p
Bay thẳng
23:45
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (Y_SBoss)
18:20
THD
2h10p
Bay thẳng
20:30
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (Y_SBoss)
13:25
THD
2h00p
Bay thẳng
15:25
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (W_Deluxe)
09:10
THD
2h00p
Bay thẳng
11:10
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ253 (Y_SBoss)
11:00
THD
1h50p
Bay thẳng
12:50
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ255 (Y_SBoss)
18:05
THD
2h00p
Bay thẳng
20:05
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
THD
2h15p
Bay thẳng
19:15
SGN
4.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (J-Th/gia linh hoạt)
13:10
THD
2h15p
Bay thẳng
15:25
SGN
4.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (J-Th/gia linh hoạt)
10:10
THD
2h15p
Bay thẳng
12:25
SGN
4.209.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1175 (BUSINESSFLEX)
11:45
THD
2h05p
Bay thẳng
13:50
SGN
4.600.000 ₫
+10 điểm