56 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 16/05/2021 (5/4 âm lịch)
Thanh Hóa
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 13/05
thứ sáu, 14/05
thứ bảy, 15/05
chủ nhật, 16/05
thứ hai, 17/05
thứ ba, 18/05
thứ tư, 19/05
VJ
VJ241 (E_Eco)
08:40
THD
2h00p
Bay thẳng
10:40
SGN
0 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (E_Eco)
21:45
THD
1h55p
Bay thẳng
23:40
SGN
0 ₫
+10 điểm
VJ
VJ255 (E_Eco)
20:25
THD
2h00p
Bay thẳng
22:25
SGN
0 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (E_Eco)
18:20
THD
2h00p
Bay thẳng
20:20
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ253 (E_Eco)
09:55
THD
2h00p
Bay thẳng
11:55
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN6441 (G-Siêu tiết kiệm)
10:15
THD
2h00p
Bay thẳng
12:15
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN6443 (G-Siêu tiết kiệm)
20:35
THD
2h00p
Bay thẳng
22:35
SGN
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (A-Siêu tiết kiệm)
19:10
THD
2h10p
Bay thẳng
21:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7275 (A-Siêu tiết kiệm)
15:50
THD
2h10p
Bay thẳng
18:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7273 (A-Siêu tiết kiệm)
14:00
THD
2h10p
Bay thẳng
16:10
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN6441 (E-Siêu tiết kiệm)
10:15
THD
2h00p
Bay thẳng
12:15
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN6443 (E-Siêu tiết kiệm)
20:35
THD
2h00p
Bay thẳng
22:35
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (E_Deluxe)
18:20
THD
2h00p
Bay thẳng
20:20
SGN
349.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ253 (E_Deluxe)
09:55
THD
2h00p
Bay thẳng
11:55
SGN
349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (E-Siêu tiết kiệm)
19:10
THD
2h10p
Bay thẳng
21:20
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7275 (E-Siêu tiết kiệm)
15:50
THD
2h10p
Bay thẳng
18:00
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7273 (E-Siêu tiết kiệm)
14:00
THD
2h10p
Bay thẳng
16:10
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (A_Deluxe)
08:40
THD
2h00p
Bay thẳng
10:40
SGN
449.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (A_Deluxe)
21:45
THD
1h55p
Bay thẳng
23:40
SGN
449.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ255 (A_Deluxe)
20:25
THD
2h00p
Bay thẳng
22:25
SGN
449.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (T-P/thông tiết kiệm)
14:05
THD
2h10p
Bay thẳng
16:15
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1173 (ECONOMYSAVER)
16:10
THD
2h10p
Bay thẳng
18:20
SGN
649.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ249 (H_Eco)
14:30
THD
1h55p
Bay thẳng
16:25
SGN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1273 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:35
THD
2h10p
Bay thẳng
11:45
SGN
1.149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ249 (H_Deluxe)
14:30
THD
1h55p
Bay thẳng
16:25
SGN
1.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ249 (V_SBoss)
14:30
THD
1h55p
Bay thẳng
16:25
SGN
1.338.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (V_SBoss)
18:20
THD
2h00p
Bay thẳng
20:20
SGN
1.338.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (V_SBoss)
08:40
THD
2h00p
Bay thẳng
10:40
SGN
1.338.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (V_SBoss)
21:45
THD
1h55p
Bay thẳng
23:40
SGN
1.338.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ253 (V_SBoss)
09:55
THD
2h00p
Bay thẳng
11:55
SGN
1.338.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ255 (V_SBoss)
20:25
THD
2h00p
Bay thẳng
22:25
SGN
1.338.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (K-P/thông tiết kiệm)
14:05
THD
2h10p
Bay thẳng
16:15
SGN
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1273 (K-P/thông tiết kiệm)
09:35
THD
2h10p
Bay thẳng
11:45
SGN
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (K-P/thông tiết kiệm)
19:10
THD
2h10p
Bay thẳng
21:20
SGN
1.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN6441 (K-P/thông tiết kiệm)
10:15
THD
2h00p
Bay thẳng
12:15
SGN
2.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN6443 (K-P/thông tiết kiệm)
20:35
THD
2h00p
Bay thẳng
22:35
SGN
2.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7275 (K-P/thông tiết kiệm)
15:50
THD
2h10p
Bay thẳng
18:00
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7273 (K-P/thông tiết kiệm)
14:00
THD
2h10p
Bay thẳng
16:10
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:05
THD
2h10p
Bay thẳng
16:15
SGN
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1273 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
THD
2h10p
Bay thẳng
11:45
SGN
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:10
THD
2h10p
Bay thẳng
21:20
SGN
2.739.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7275 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:50
THD
2h10p
Bay thẳng
18:00
SGN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7273 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
THD
2h10p
Bay thẳng
16:10
SGN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN6441 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:15
THD
2h00p
Bay thẳng
12:15
SGN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN6443 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:35
THD
2h00p
Bay thẳng
22:35
SGN
2.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1173 (BUSINESSSMART)
16:10
THD
2h10p
Bay thẳng
18:20
SGN
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (I-Phổ thông)
19:10
THD
2h10p
Bay thẳng
21:20
SGN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7275 (I-Phổ thông)
15:50
THD
2h10p
Bay thẳng
18:00
SGN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7273 (I-Phổ thông)
14:00
THD
2h10p
Bay thẳng
16:10
SGN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (I-Phổ thông)
14:05
THD
2h10p
Bay thẳng
16:15
SGN
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1273 (I-Phổ thông)
09:35
THD
2h10p
Bay thẳng
11:45
SGN
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (C-Th/gia linh hoạt)
14:05
THD
2h10p
Bay thẳng
16:15
SGN
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1273 (C-Th/gia linh hoạt)
09:35
THD
2h10p
Bay thẳng
11:45
SGN
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (C-Th/gia linh hoạt)
19:10
THD
2h10p
Bay thẳng
21:20
SGN
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7275 (C-Th/gia linh hoạt)
15:50
THD
2h10p
Bay thẳng
18:00
SGN
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7273 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
THD
2h10p
Bay thẳng
16:10
SGN
3.799.000 ₫
+10 điểm