40 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 09/08/2020 (20/6 âm lịch)
Thanh Hóa
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
QH
QH1175 (Bamboo Eco)
20:25
THD
1h55p
Bay thẳng
22:20
SGN
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (E_Promo)
18:20
THD
2h00p
Bay thẳng
20:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (E_Promo)
08:40
THD
1h55p
Bay thẳng
10:35
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (A_Promo)
21:50
THD
2h00p
Bay thẳng
23:50
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (Z_Eco)
18:20
THD
2h00p
Bay thẳng
20:20
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (Z_Eco)
08:40
THD
1h55p
Bay thẳng
10:35
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (Z_Eco)
21:50
THD
2h00p
Bay thẳng
23:50
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1173 (Bamboo Eco)
14:50
THD
2h00p
Bay thẳng
16:50
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (E-Siêu tiết kiệm)
16:15
THD
2h15p
Bay thẳng
18:30
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ253 (W_Eco)
10:05
THD
2h00p
Bay thẳng
12:05
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ255 (W_Eco)
19:25
THD
2h00p
Bay thẳng
21:25
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1173 (Bamboo Plus)
14:50
THD
2h00p
Bay thẳng
16:50
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1175 (Bamboo Plus)
20:25
THD
1h55p
Bay thẳng
22:20
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4805 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
09:35
THD
2h00p
Bay thẳng
11:35
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1273 (T-P/thông tiết kiệm)
08:45
THD
2h15p
Bay thẳng
11:00
SGN
619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (T-P/thông tiết kiệm)
13:45
THD
2h15p
Bay thẳng
16:00
SGN
719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4805 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:35
THD
2h00p
Bay thẳng
11:35
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
THD
2h15p
Bay thẳng
16:45
SGN
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1273 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:45
THD
2h15p
Bay thẳng
11:00
SGN
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:15
THD
2h15p
Bay thẳng
18:30
SGN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:45
THD
2h15p
Bay thẳng
16:00
SGN
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (S-P/thông linh hoạt)
16:15
THD
2h15p
Bay thẳng
18:30
SGN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (S-P/thông linh hoạt)
13:45
THD
2h15p
Bay thẳng
16:00
SGN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (S-P/thông linh hoạt)
14:30
THD
2h15p
Bay thẳng
16:45
SGN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1273 (S-P/thông linh hoạt)
08:45
THD
2h15p
Bay thẳng
11:00
SGN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4805 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
THD
2h00p
Bay thẳng
11:35
SGN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (Y_SBoss)
18:20
THD
2h00p
Bay thẳng
20:20
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (Y_SBoss)
08:40
THD
1h55p
Bay thẳng
10:35
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (Y_SBoss)
21:50
THD
2h00p
Bay thẳng
23:50
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ253 (W_Eco)
10:05
THD
2h00p
Bay thẳng
12:05
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ255 (W_Eco)
19:25
THD
2h00p
Bay thẳng
21:25
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (I-Phổ thông)
14:30
THD
2h15p
Bay thẳng
16:45
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1273 (I-Phổ thông)
08:45
THD
2h15p
Bay thẳng
11:00
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1173 (Bamboo Business)
14:50
THD
2h00p
Bay thẳng
16:50
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (C-Th/gia linh hoạt)
16:15
THD
2h15p
Bay thẳng
18:30
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (C-Th/gia linh hoạt)
14:30
THD
2h15p
Bay thẳng
16:45
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1273 (C-Th/gia linh hoạt)
08:45
THD
2h15p
Bay thẳng
11:00
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1277 (J-Th/gia linh hoạt)
18:45
THD
2h15p
Bay thẳng
21:00
SGN
4.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (J-Th/gia linh hoạt)
13:45
THD
2h15p
Bay thẳng
16:00
SGN
4.229.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1175 (Bamboo Business)
20:25
THD
1h55p
Bay thẳng
22:20
SGN
4.750.000 ₫
+10 điểm