39 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 14/10/2020 (28/8 âm lịch)
Thanh Hóa
TP Hồ Chí Minh
chủ nhật, 11/10
thứ hai, 12/10
thứ ba, 13/10
thứ tư, 14/10
thứ năm, 15/10
thứ sáu, 16/10
thứ bảy, 17/10
VJ
VJ241 (A_Promo)
08:40
THD
2h00p
Bay thẳng
10:40
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (A_Promo)
12:15
THD
2h00p
Bay thẳng
14:15
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (A_Promo)
18:20
THD
2h00p
Bay thẳng
20:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (A_Promo)
21:40
THD
2h00p
Bay thẳng
23:40
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ249 (A_Promo)
15:00
THD
2h00p
Bay thẳng
17:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ251 (A_Promo)
13:15
THD
2h00p
Bay thẳng
15:15
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (G-Siêu tiết kiệm)
14:30
THD
2h15p
Bay thẳng
16:45
SGN
269.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1277 (G-Siêu tiết kiệm)
20:55
THD
2h15p
Bay thẳng
23:10
SGN
269.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1173 (Bamboo Eco)
14:50
THD
2h00p
Bay thẳng
16:50
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (Z_Eco)
08:40
THD
2h00p
Bay thẳng
10:40
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (Z_Eco)
12:15
THD
2h00p
Bay thẳng
14:15
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (Z_Eco)
18:20
THD
2h00p
Bay thẳng
20:20
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (Z_Eco)
21:40
THD
2h00p
Bay thẳng
23:40
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ249 (Z_Eco)
15:00
THD
2h00p
Bay thẳng
17:00
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ251 (Z_Eco)
13:15
THD
2h00p
Bay thẳng
15:15
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (E-Siêu tiết kiệm)
14:30
THD
2h15p
Bay thẳng
16:45
SGN
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1277 (E-Siêu tiết kiệm)
20:55
THD
2h15p
Bay thẳng
23:10
SGN
409.000 ₫
+10 điểm
BL
BL565 (Starter Base)
09:35
THD
2h00p
Bay thẳng
11:35
SGN
690.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1173 (Bamboo Plus)
14:50
THD
2h00p
Bay thẳng
16:50
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
THD
2h15p
Bay thẳng
16:45
SGN
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1277 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:55
THD
2h15p
Bay thẳng
23:10
SGN
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4805 (E-Siêu tiết kiệm)
09:35
THD
2h00p
Bay thẳng
11:35
SGN
999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4805 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:35
THD
2h00p
Bay thẳng
11:35
SGN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (S-P/thông linh hoạt)
14:30
THD
2h15p
Bay thẳng
16:45
SGN
2.519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1277 (S-P/thông linh hoạt)
20:55
THD
2h15p
Bay thẳng
23:10
SGN
2.519.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1175 (Bamboo Plus)
12:00
THD
2h00p
Bay thẳng
14:00
SGN
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4805 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
THD
2h00p
Bay thẳng
11:35
SGN
2.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (Z_Eco)
08:40
THD
2h00p
Bay thẳng
10:40
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (Z_Eco)
12:15
THD
2h00p
Bay thẳng
14:15
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (Z_Eco)
18:20
THD
2h00p
Bay thẳng
20:20
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (Z_Eco)
21:40
THD
2h00p
Bay thẳng
23:40
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ249 (Z_Eco)
15:00
THD
2h00p
Bay thẳng
17:00
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ251 (Z_Eco)
13:15
THD
2h00p
Bay thẳng
15:15
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (I-Phổ thông)
14:30
THD
2h15p
Bay thẳng
16:45
SGN
3.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1277 (I-Phổ thông)
20:55
THD
2h15p
Bay thẳng
23:10
SGN
3.319.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1173 (Bamboo Business)
14:50
THD
2h00p
Bay thẳng
16:50
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1175 (Bamboo Business)
12:00
THD
2h00p
Bay thẳng
14:00
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (C-Th/gia linh hoạt)
14:30
THD
2h15p
Bay thẳng
16:45
SGN
3.819.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1277 (C-Th/gia linh hoạt)
20:55
THD
2h15p
Bay thẳng
23:10
SGN
3.819.000 ₫
+10 điểm