15 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 08/11/2020 (23/9 âm lịch)
Thanh Hóa
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 05/11
thứ sáu, 06/11
thứ bảy, 07/11
chủ nhật, 08/11
thứ hai, 09/11
thứ ba, 10/11
thứ tư, 11/11
VJ
VJ241 (A_Promo)
08:05
THD
2h00p
Bay thẳng
10:05
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (A_Promo)
15:40
THD
2h00p
Bay thẳng
17:40
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (A_Promo)
18:30
THD
2h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (A_Promo)
20:45
THD
2h00p
Bay thẳng
22:45
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (Z_Eco)
08:05
THD
2h00p
Bay thẳng
10:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (Z_Eco)
15:40
THD
2h00p
Bay thẳng
17:40
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (Z_Eco)
18:30
THD
2h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (Z_Eco)
20:45
THD
2h00p
Bay thẳng
22:45
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1275 (L-P/thông tiết kiệm)
13:50
THD
2h05p
Bay thẳng
15:55
SGN
2.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1275 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:50
THD
2h05p
Bay thẳng
15:55
SGN
2.799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (Y_SBoss)
08:05
THD
2h00p
Bay thẳng
10:05
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (Y_SBoss)
15:40
THD
2h00p
Bay thẳng
17:40
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (Y_SBoss)
18:30
THD
2h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (Y_SBoss)
20:45
THD
2h00p
Bay thẳng
22:45
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1275 (C-Th/gia linh hoạt)
13:50
THD
2h05p
Bay thẳng
15:55
SGN
3.999.000 ₫
+10 điểm