32 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 29/11/2020 (15/10 âm lịch)
Thanh Hóa
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
thứ tư, 02/12
VJ
VJ259 (H_Eco)
20:35
THD
2h00p
Bay thẳng
22:35
SGN
1.019.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (K_Eco)
09:10
THD
2h00p
Bay thẳng
11:10
SGN
1.159.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (K_Eco)
18:15
THD
2h00p
Bay thẳng
20:15
SGN
1.159.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:30
THD
2h15p
Bay thẳng
15:45
SGN
1.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:50
THD
2h15p
Bay thẳng
13:05
SGN
1.319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (L_Eco)
13:25
THD
2h00p
Bay thẳng
15:25
SGN
1.319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ249 (L_Eco)
15:45
THD
2h00p
Bay thẳng
17:45
SGN
1.319.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1173 (ECONOMYSMART)
16:35
THD
2h00p
Bay thẳng
18:35
SGN
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (M_Eco)
21:45
THD
2h00p
Bay thẳng
23:45
SGN
1.489.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ259 (H_Deluxe)
20:35
THD
2h00p
Bay thẳng
22:35
SGN
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (Q-P/thông tiết kiệm)
17:10
THD
2h15p
Bay thẳng
19:25
SGN
1.619.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (K_Deluxe)
09:10
THD
2h00p
Bay thẳng
11:10
SGN
1.719.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (K_Deluxe)
18:15
THD
2h00p
Bay thẳng
20:15
SGN
1.719.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (L_Deluxe)
13:25
THD
2h00p
Bay thẳng
15:25
SGN
1.859.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ249 (L_Deluxe)
15:45
THD
2h00p
Bay thẳng
17:45
SGN
1.859.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (M_Deluxe)
21:45
THD
2h00p
Bay thẳng
23:45
SGN
1.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (K-P/thông tiết kiệm)
13:30
THD
2h15p
Bay thẳng
15:45
SGN
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (K-P/thông tiết kiệm)
17:10
THD
2h15p
Bay thẳng
19:25
SGN
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (K-P/thông tiết kiệm)
10:50
THD
2h15p
Bay thẳng
13:05
SGN
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:30
THD
2h15p
Bay thẳng
15:45
SGN
2.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:10
THD
2h15p
Bay thẳng
19:25
SGN
2.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:50
THD
2h15p
Bay thẳng
13:05
SGN
2.839.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1173 (BUSINESSSMART)
16:35
THD
2h00p
Bay thẳng
18:35
SGN
3.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (Y_SBoss)
09:10
THD
2h00p
Bay thẳng
11:10
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (Y_SBoss)
13:25
THD
2h00p
Bay thẳng
15:25
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (Y_SBoss)
18:15
THD
2h00p
Bay thẳng
20:15
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (Y_SBoss)
21:45
THD
2h00p
Bay thẳng
23:45
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ249 (Y_SBoss)
15:45
THD
2h00p
Bay thẳng
17:45
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ259 (Y_SBoss)
20:35
THD
2h00p
Bay thẳng
22:35
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (J-Th/gia linh hoạt)
13:30
THD
2h15p
Bay thẳng
15:45
SGN
4.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (J-Th/gia linh hoạt)
17:10
THD
2h15p
Bay thẳng
19:25
SGN
4.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (J-Th/gia linh hoạt)
10:50
THD
2h15p
Bay thẳng
13:05
SGN
4.219.000 ₫
+10 điểm