12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 29/11/2020 (15/10 âm lịch)
Thanh Hóa
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
thứ tư, 02/12
VN
VN1275 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
13:50
THD
2h05p
Bay thẳng
15:55
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (Z_Eco)
08:05
THD
2h00p
Bay thẳng
10:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (Z_Eco)
15:40
THD
2h00p
Bay thẳng
17:40
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (Z_Eco)
18:30
THD
2h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (Z_Eco)
20:45
THD
2h00p
Bay thẳng
22:45
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (L-P/thông tiết kiệm)
13:50
THD
2h05p
Bay thẳng
15:55
SGN
2.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:50
THD
2h05p
Bay thẳng
15:55
SGN
2.799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (Y_SBoss)
08:05
THD
2h00p
Bay thẳng
10:05
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (Y_SBoss)
15:40
THD
2h00p
Bay thẳng
17:40
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (Y_SBoss)
18:30
THD
2h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (Y_SBoss)
20:45
THD
2h00p
Bay thẳng
22:45
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (C-Th/gia linh hoạt)
13:50
THD
2h05p
Bay thẳng
15:55
SGN
3.999.000 ₫
+10 điểm