35 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 30/11/2020 (16/10 âm lịch)
Thanh Hóa
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
thứ tư, 02/12
thứ năm, 03/12
QH
QH1173 (Bamboo Eco)
16:35
THD
2h00p
Bay thẳng
18:35
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (E_Eco)
08:05
THD
2h00p
Bay thẳng
10:05
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (E_Eco)
15:40
THD
2h00p
Bay thẳng
17:40
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (E_Eco)
18:30
THD
2h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (E_Eco)
20:45
THD
2h00p
Bay thẳng
22:45
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ255 (E_Eco)
17:10
THD
2h00p
Bay thẳng
19:10
SGN
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (A-Siêu tiết kiệm)
11:15
THD
2h15p
Bay thẳng
13:30
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (A-Siêu tiết kiệm)
16:30
THD
2h15p
Bay thẳng
18:45
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (E-Siêu tiết kiệm)
11:15
THD
2h15p
Bay thẳng
13:30
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (E-Siêu tiết kiệm)
13:40
THD
2h15p
Bay thẳng
15:55
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (E-Siêu tiết kiệm)
16:30
THD
2h15p
Bay thẳng
18:45
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1173 (Bamboo Plus)
16:35
THD
2h00p
Bay thẳng
18:35
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (A_Deluxe)
08:05
THD
2h00p
Bay thẳng
10:05
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (A_Deluxe)
15:40
THD
2h00p
Bay thẳng
17:40
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (A_Deluxe)
18:30
THD
2h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (A_Deluxe)
20:45
THD
2h00p
Bay thẳng
22:45
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ255 (A_Deluxe)
17:10
THD
2h00p
Bay thẳng
19:10
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:15
THD
2h15p
Bay thẳng
13:30
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:40
THD
2h15p
Bay thẳng
15:55
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
THD
2h15p
Bay thẳng
18:45
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (S-P/thông linh hoạt)
11:15
THD
2h15p
Bay thẳng
13:30
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (S-P/thông linh hoạt)
13:40
THD
2h15p
Bay thẳng
15:55
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (S-P/thông linh hoạt)
16:30
THD
2h15p
Bay thẳng
18:45
SGN
2.509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (Y_SBoss)
08:05
THD
2h00p
Bay thẳng
10:05
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (Y_SBoss)
15:40
THD
2h00p
Bay thẳng
17:40
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (Y_SBoss)
18:30
THD
2h00p
Bay thẳng
20:30
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (Y_SBoss)
20:45
THD
2h00p
Bay thẳng
22:45
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ255 (Y_SBoss)
17:10
THD
2h00p
Bay thẳng
19:10
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (I-Phổ thông)
11:15
THD
2h15p
Bay thẳng
13:30
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (I-Phổ thông)
13:40
THD
2h15p
Bay thẳng
15:55
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (I-Phổ thông)
16:30
THD
2h15p
Bay thẳng
18:45
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1173 (Bamboo Business)
16:35
THD
2h00p
Bay thẳng
18:35
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (C-Th/gia linh hoạt)
11:15
THD
2h15p
Bay thẳng
13:30
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (C-Th/gia linh hoạt)
13:40
THD
2h15p
Bay thẳng
15:55
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (C-Th/gia linh hoạt)
16:30
THD
2h15p
Bay thẳng
18:45
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm