20 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 19/01/2021 (7/12 âm lịch)
Thanh Hóa
TP Hồ Chí Minh
thứ bảy, 16/01
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
thứ sáu, 22/01
VJ
VJ245 (E1_Eco)
18:20
THD
2h10p
Bay thẳng
20:30
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (E1_Eco)
21:45
THD
2h00p
Bay thẳng
23:45
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (E1_Eco)
09:10
THD
2h00p
Bay thẳng
11:10
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ249 (Z_Eco)
15:55
THD
1h55p
Bay thẳng
17:50
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1173 (ECONOMYSAVER)
16:35
THD
2h00p
Bay thẳng
18:35
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (A_Deluxe)
18:20
THD
2h10p
Bay thẳng
20:30
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (A_Deluxe)
21:45
THD
2h00p
Bay thẳng
23:45
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (A_Deluxe)
09:10
THD
2h00p
Bay thẳng
11:10
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ249 (Z_Deluxe)
15:55
THD
1h55p
Bay thẳng
17:50
SGN
989.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ253 (T_Eco)
11:00
THD
1h50p
Bay thẳng
12:50
SGN
2.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ255 (T_Eco)
18:05
THD
2h00p
Bay thẳng
20:05
SGN
2.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ253 (T_Deluxe)
11:00
THD
1h50p
Bay thẳng
12:50
SGN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ255 (T_Deluxe)
18:05
THD
2h00p
Bay thẳng
20:05
SGN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ253 (V_SBoss)
11:00
THD
1h50p
Bay thẳng
12:50
SGN
3.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ255 (V_SBoss)
18:05
THD
2h00p
Bay thẳng
20:05
SGN
3.200.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1173 (BUSINESSSMART)
16:35
THD
2h00p
Bay thẳng
18:35
SGN
3.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (Y_SBoss)
18:20
THD
2h10p
Bay thẳng
20:30
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (Y_SBoss)
21:45
THD
2h00p
Bay thẳng
23:45
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ249 (Y_SBoss)
15:55
THD
1h55p
Bay thẳng
17:50
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (A_Deluxe)
09:10
THD
2h00p
Bay thẳng
11:10
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm