31 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 28/11/2020 (14/10 âm lịch)
Thanh Hóa
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
VJ
VJ247 (I_Eco)
21:45
THD
2h00p
Bay thẳng
23:45
SGN
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (I_Deluxe)
21:45
THD
2h00p
Bay thẳng
23:45
SGN
1.399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1173 (ECONOMYSMART)
19:50
THD
2h00p
Bay thẳng
21:50
SGN
1.400.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (M_Eco)
13:20
THD
2h00p
Bay thẳng
15:20
SGN
1.489.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ249 (M_Eco)
15:10
THD
2h00p
Bay thẳng
17:10
SGN
1.489.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ259 (M_Eco)
19:10
THD
2h00p
Bay thẳng
21:10
SGN
1.489.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (M_Deluxe)
13:20
THD
2h00p
Bay thẳng
15:20
SGN
1.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ249 (M_Deluxe)
15:10
THD
2h00p
Bay thẳng
17:10
SGN
1.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ259 (M_Deluxe)
19:10
THD
2h00p
Bay thẳng
21:10
SGN
1.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (L-P/thông tiết kiệm)
17:10
THD
2h15p
Bay thẳng
19:25
SGN
2.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (L-P/thông tiết kiệm)
10:50
THD
2h15p
Bay thẳng
13:05
SGN
2.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (Q_Eco)
09:10
THD
2h00p
Bay thẳng
11:10
SGN
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (K-P/thông tiết kiệm)
17:10
THD
2h15p
Bay thẳng
19:25
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (K-P/thông tiết kiệm)
10:50
THD
2h15p
Bay thẳng
13:05
SGN
2.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (Q_Deluxe)
09:10
THD
2h00p
Bay thẳng
11:10
SGN
2.569.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (S-P/thông linh hoạt)
13:10
THD
2h15p
Bay thẳng
15:25
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (T_Eco)
18:15
THD
2h00p
Bay thẳng
20:15
SGN
2.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:10
THD
2h15p
Bay thẳng
19:25
SGN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:50
THD
2h15p
Bay thẳng
13:05
SGN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:10
THD
2h15p
Bay thẳng
15:25
SGN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (T_Deluxe)
18:15
THD
2h00p
Bay thẳng
20:15
SGN
2.999.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1173 (BUSINESSSMART)
19:50
THD
2h00p
Bay thẳng
21:50
SGN
3.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ247 (Y_SBoss)
21:45
THD
2h00p
Bay thẳng
23:45
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ245 (Y_SBoss)
18:15
THD
2h00p
Bay thẳng
20:15
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ243 (Y_SBoss)
13:20
THD
2h00p
Bay thẳng
15:20
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ241 (Y_SBoss)
09:10
THD
2h00p
Bay thẳng
11:10
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ249 (Y_SBoss)
15:10
THD
2h00p
Bay thẳng
17:10
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ259 (Y_SBoss)
19:10
THD
2h00p
Bay thẳng
21:10
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1279 (J-Th/gia linh hoạt)
17:10
THD
2h15p
Bay thẳng
19:25
SGN
4.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1271 (J-Th/gia linh hoạt)
10:50
THD
2h15p
Bay thẳng
13:05
SGN
4.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1275 (J-Th/gia linh hoạt)
13:10
THD
2h15p
Bay thẳng
15:25
SGN
4.209.000 ₫
+10 điểm