2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 05/07/2020 (15/5 âm lịch)
Thanh Hóa
Cần Thơ
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
VJ
VJ477 (Z_Eco)
19:10
THD
1h55p
Bay thẳng
21:05
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ477 (V_SBoss)
19:10
THD
1h55p
Bay thẳng
21:05
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm