2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 09/07/2020 (19/5 âm lịch)
Thanh Hóa
Cần Thơ
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
VJ
VJ477 (Z_Eco)
19:10
THD
1h55p
Bay thẳng
21:05
VCA
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ477 (V_SBoss)
19:10
THD
1h55p
Bay thẳng
21:05
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm