2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 11/07/2020 (21/5 âm lịch)
Thanh Hóa
Cần Thơ
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
VJ
VJ477 (W_Eco)
19:40
THD
1h55p
Bay thẳng
21:35
VCA
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ477 (V_SBoss)
19:40
THD
1h55p
Bay thẳng
21:35
VCA
3.700.000 ₫
+10 điểm